21e eeuwse vaardigheden

21 eeuwse vaardigheden

De 21 eeuwse vaardigheden klinken als een nieuwe hype, toch blijkt uit onderzoek  dat de huidige en toekomstige leerlingen andere vaardigheden nodig hebben in de maatschappij om zich staande te houden. We spreken dan over vaardigheden “ die een beroep doen op competenties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit”. Vaardigheden als kennisoverdracht moeten vervangen worden door vaardigheden die het leven lang leren stimuleren. Op Aurora hebben de vaardigheden; Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, ICT- geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, communiceren en cultuur een plek binnen de lessen. De vaardigheden komen allemaal aan bod om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.