Eigenaarschap

Eigenaarschap

Wanneer een leerling zich eigenaar voelt van zijn/haar leerproces is het meer betrokken en gemotiveerder om te leren. Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren dat zij de weg van leren met eigen verantwoordelijkheid aangaan. Zij moeten ervaren dat ze, samen met de leerkracht, gaan voor het hoogst haalbare.