Financiën

Financiën

Hier vindt u alle zaken rondom de financiën van de school die u als ouders moet weten.

  • Vrijwillige ouderbijdrage: €  35,- per kind per jaar, te betalen aan de ouderraad Rekeningnummer  NL63 INGB 0009149575, onder vermelding van de naam van uw kind. Vragen over de ouderbijdrage kunt u mailen naar: or@aurora.asg.nl. De vrijwillige en onderwijsspecifieke ouderbijdragen besteden wij aan een reeks van extra activiteiten die door de overheid niet bekostigd worden, maar die voor de voortgang van het onderwijs wel nodig of wenselijk zijn. Wij zijn voor het doorgaan van deze activiteiten afhankeljjk van ouderbijdragen. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Onvoldoende inkomsten uit ouderbijdragen kan ertoe leiden dat activiteiten niet doorgaan.       
  • Schoolreisje groepen 1 t/m 8: per jaar € 10, te betalen aan de ouderraad. Rekeningnummer   NL63 INGB 0009149575 Vragen over het schoolreisje kunt u mailen naar: or@aurora.asg.nl 
  • De kosten voor kamp groep 7 en 8 zijn ongeveer € 90,- per kind, te betalen aan de school. Rekeningnummer NL38INGB 0000718979. Voor vragen over het kamp kunt u terecht bij juf Dealine, vakdocent bewegingsonderwijs: d.romkes@asg.nl