Financiën

Financiën

Hier vindt u alle zaken rondom de financiën van de school die u als ouders moet weten.

  • Vrijwillige ouderbijdrage: €  30,- per kind per jaar, te betalen aan de ouderraad Rekeningnummer  NL63 INGB 0009149575, onder vermelding van de naam van uw kind.  Vragen over de ouderbijdrage kunt u mailen naar :   or@aurora.asg.nl          
  • Schoolreisje groepen 1 t/m 6: per jaar wisselende kosten (ong. € 30,-), te betalen aan de ouderraad. Rekeningnummer   NL63 INGB 0009149575 Vragen over het schoolreisje kunt u mailen naar : or@aurora.asg.nl 
  • De kosten voor kamp groep 7 zijn ongeveer € 80,- en groep 8: € 85,- per kind, te betalen aan de school. Rekeningnummer NL38INGB 0000718979. Voor vragen over het kamp kunt u terecht bij juf Dealine, vakdocent bewegingsonderwijs: d.romkes@aurora.asg.nl 
  • Overblijf wordt op Aurora georganiseerd door Marijtje Doets:  http://marijtjedoets.nl/. U kunt een abonnement afsluiten voor de dagen dat u opvang nodig heeft voor uw kind(eren) U kunt hierbij uitgaan van €2,50 per keer waarbij u zelf een lunchpakket verzorgd en €3,50 waarbij Marijtje Doets een lunchpakket verzorgd.