Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aurora heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De raad vergadert zo’n acht keer per jaar. De directeur is een deel van de vergadering aanwezig. De raad is als het ware een spiegel voor de directeur. De MR is het enige orgaan dat een wettelijke verhouding heeft met ons bestuur omdat het op sommige zaken instemmingsrecht heeft en op andere zaken adviesrecht.

De MR vergadert veel over het beleid van de school, zij participeert bij sollicitatieprocedures en bespreekt de formatieplannen, jaarplanningen en bijv.  financiële zaken van de school. De MR bestaat uit:

Teamgeleding:
Stephanie Visser
Fatima Messaoudi
Marieke Bels

Oudergeleding:
Miranda van den Berg
Alexander van Gellecum
Raza Shah (voorzitter)

Wilt u contact met de MR dan kunt u dat doen via MR@aurora.asg.nl 

Notulen 2022/2023

notulen mr 20-9-2022

notulen mr 25-10-2022

notulen mr 13-12-2022

notulen mr 24-1-2023

notulen mr 11-4-2023