Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aurora heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De raad vergadert zo’n acht keer per jaar. De directeur is een deel van de vergadering aanwezig. De raad is als het ware een spiegel voor de directeur. De MR is het enige orgaan dat een wettelijke verhouding heeft met ons bestuur omdat het op sommige zaken instemmingsrecht heeft en op andere zaken adviesrecht.

De MR vergadert veel over het beleid van de school, zij participeert bij sollicitatieprocedures en bespreekt de formatieplannen, jaarplanningen en bijv.  financiële zaken van de school.

Wilt u contact met de MR dan kunt u dat doen via MR@aurora.asg.nl