Ouderraad

Ouderraad

Basisschool Aurora heeft een Ouderraad (OR) die vooral veel helpt bij de organisatorische zaken van school.

Even voorstellen…
De OR bestaat uit 4 enthousiaste moeders die graag de school ondersteunen bij bijvoorbeeld de organisatie van het Sinterklaasfeest, kerst, Avond4Daagse, sportdag, schoolfotograaf en verschillende excursies.

Patricia van Rooijen (penningmeester)
Samantha Bastiaans Stricker
Stephanie Coers
Ichelle Verlaan 

Wat doet de OR?
Naast de schoolse activiteiten onderneemt Aurora ook veel andere activiteiten. Binnen school is er een evenementenplanner. Samen met de evenementenplanner organiseren wij o.a. kerst, Sinterklaas en excursies.

Alle activiteiten die mede door de OR georganiseerd wordt zijn alleen mogelijk vanuit de ouderbijdrage. Wat is kerst zonder versiering of een Sinterklaas zonder een cadeautje?

De kosten van deze voorbeelden zijn niet voor rekening van de school, maar komen vanuit de ouderbijdrage. Elk kind deelt mee in de vreugde van de aangeboden activiteiten.
Wij hopen dan ook zeer dat elke ouder uiterste inspanning verricht om de betaling te voldoen.

Naast de organisatie van de activiteiten schakelen wij ook geregeld hulp in van de klassenouders om te ondersteunen bij bijvoorbeeld de Avond4Daagse, kerst en de sportdag.

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Voor schooljaar 2023/2024 geldt een ouderbijdrage van € 35,00 per kind (groep 1 t/m 8).
Voor de schoolreis is € 10,00 per kind berekend (groep 1 t/m 8). Ouders ontvangen via de e-mail een betaallink om deze bedragen te voldoen.
De kosten voor het schoolreisje zijn verlaagd omdat we er voor gekozen hebben om een schoolreisje in de buurt te organiseren. 

De vrijwillige en onderwijsspecifieke ouderbijdragen besteden wij aan een reeks van extra activiteiten die door de overheid niet bekostigd worden, maar die voor de voortgang van het onderwijs wel nodig of wenselijk zijn. Wij zijn voor het doorgaan van deze activiteiten afhankelijk van ouderbijdragen. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Onvoldoende inkomsten uit ouderbijdragen kan ertoe leiden dat activiteiten niet doorgaan.

Vindt u het ook leuk om te helpen bij de activiteiten? Neem dan contact op via or@aurora.asg.nl voor meer informatie.