Huiswerk

Huiswerk    

In principe wordt tot groep 5 geen huiswerk meegegeven. Kinderen hebben hun vrije tijd nodig om zich te kunnen ontspannen. Uitzonderingen hierop zijn kinderen die ziek zijn geweest en wat moeten inhalen, het oefenen van tafels, en andere automatiseringsoefeningen.

Vanaf groep 5 wordt er gericht huiswerk mee gegeven.  Naast het leren van toetsen wordt er huiswerk meegegeven om kinderen de gelegenheid te geven thuis te oefenen en te leren .Het huiswerk is voor de leerlingen in groep 5 en 6 nog geen verplichting. De leerkracht geeft de kinderen de gelegenheid thuis extra te oefenen, maar zij maken hier, samen met hun ouders, een keuze in om het wel of niet te maken. Vanaf groep 7 is het huiswerk verplicht en onderdeel van de weektaak.  Niet alleen kunnen leerlingen dan extra oefenen met de lesstof maar bereiden we kinderen op deze manier voor op het voortgezet onderwijs. We gaan dan ook uit van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor het maken en inleveren van hun huiswerk.  Niet iedereen krijgt  hetzelfde huiswerkpakket mee. Het werk wordt zo goed mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. De kinderen van 5 t/m 8 krijgen op vrijdag hun huiswerk mee en moeten er voor zorgen dat het voor de volgende vrijdag is nagekeken en ingeleverd.

Wij adviseren ouders uit de groepen 3 t/m 8 uw kind veel leeskilometers te laten maken en de tafels te oefenen vanaf groep 4.