Passend onderwijs

Passend Onderwijs in Almere

Snel en effectief handelen als een leerling extra onderwijsbehoeften heeft, daar draait het om bij passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014, met het ingaan van de Wet Passend Onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen.

Dat kan op een school in de buurt waar het kind woont, maar het kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat daar extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn.

Het motto van Passend Onderwijs Almere is:
“Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij hen past”

Meer weten?
Wie in algemene zin meer wil weten over passend onderwijs kan terecht op de website van het Ministerie van OCenW.