After school Aurora

After School Aurora 

Ook na schooltijd bieden we verschillende activiteiten aan, niet alleen voor leerlingen van onze school, maar ook voor de kinderen van omliggende scholen.
Momenteel hebben we de volgende activiteiten:

Maandag
16.00 – 17.00 uur Droomspeelbus, sportactiviteiten in de gymzaal voor de leeftijdscategorie  6 t/m 12 jaar. Deelname is gratis

Maandag en Woensdag    
Muzieklessen Your Musiqskool. Your Musiqskool werkt samen met het Jeugdfondssportencultuur.  Aanmelden voor dit fonds kan via digiduif bij Dealine Romkes, de gymjuf.

Maandag en Dinsdag      
Oké op school is een project voor kinderen van basisscholen in Almere uit de groepen 2 t/m 8. Oké op school geeft 4 verschillende trainingen die het doel hebben het zelfvertrouwen en welbevinden van kinderen te vergroten:

  1. Zelfcontroletraining (Storm)
  2. Denken+ Doen= Durven
  3. Concentreren kun je leren
  4. Kiezel & druppel / Rots & watertraining
  5. Roos en Tom

Aanmelding voor Oké op school loopt via de intern begeleider, MarryRenting. U kunt met haar een afspraak maken via digiduif of telefonisch. Marry werkt op dinsdag, woensdag, donderdag.                     

Vrijdag      
15.30 – 16.30 Art Lab kunstzinnige vorming voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Kosten €1,00 per keer.                                                              

We willen After School Aurora nog verder uitbreiden met bijvoorbeeld bijlessen, huiswerkbegeleiding of begeleiding van de leerlingen van groep 8. Hierover zijn we in onderhandeling met verschillende partijen.