Vakanties en studiedagen

Hoe worden vakanties en studiedagen bepaald?

Een aantal vakanties is landelijk vastgelegd zoals de kerst-, voorjaars- en zomervakanties. Andere vakanties worden vaak door het bestuur vastgesteld zodat alle ASG scholen hetzelfde rooster hebben. De school bepaalt zelf wanneer compensatiedagen zijn (de leerkrachten werken te veel uren) en wanneer studiedagen zijn. In beide gevallen zijn de kinderen vrij en dat kan omdat ze op jaarbasis te veel uren naar school gaan. Compensatiedagen en studiedagen zijn aan regels gebonden van de inspectie die deze regels ook controleert. De MR heeft instemmingsrecht bij de bepaling van de jaarkalender.

Vakantie- studiedagen van 2021-2022 

Vakantierooster:


Herfstvakantie :         18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie :          27-12-2021 t/m 7-01-2022

Voorjaarsvakantie :    21-2-2022 t/m 25-2-2022

Meivakantie :            25-04-2022 t/m 6-05-2022

Zomervakantie:         18-07-2022 t/m 26-08-2022

 

Studiedagen en werkdrukvermindering


Donderdag 16 september                           wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur

Vrijdag 15 oktober                                     studiedag alle kinderen vrij

Maandag 22 november                               wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur

Vrijdag 3 december                                     sinterklaasfeest continurooster tot 14.00 uur

Vrijdag 18 december                                   wdvd alle kinderen vrij 

Woensdag 19 januari                                  studiedag alle kinderen vrij

Dinsdag 15 februari                                   studiedag alle kinderen vrij 

Donderdag 17 maart                                  wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur

Vrijdag 15 april                                           Goede Vrijdag: vrij

Maandag 18 april                                        2e Paasdag: vrij

Dinsdag 19 april                                          studiedag alle kinderen vrij

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei                Hemelvaart (2 dagen vrij)

Maandag 6 juni                                            2e Pinksterdag: vrij

Woensdag 15 juni                                        wdvo alle kinderen vrij 

Maandag 4 juli                                              studiedag alle kinderen vrij 

Vrijdag 9 juli                                                 wdvd alle kinderen vrij 

Wdvm = werkdrukverminderingsmiddag alle kinderen om 12.00 uur vrij
Wdvo = werkdrukverminderingsochtend
Wdvd = werkdrukverminderingsdag alle kinderen hele dag vrij
Studiedag = Alle kinderen hele dag vrij