Vakanties en studiedagen

Hoe worden vakanties en studiedagen bepaald?

Een aantal vakanties is landelijk vastgelegd zoals de kerst-, voorjaars- en zomervakanties. Andere vakanties worden vaak door het bestuur vastgesteld zodat alle ASG scholen hetzelfde rooster hebben. De school bepaalt zelf wanneer compensatiedagen zijn (de leerkrachten werken te veel uren) en wanneer studiedagen zijn. In beide gevallen zijn de kinderen vrij en dat kan omdat ze op jaarbasis te veel uren naar school gaan. Compensatiedagen en studiedagen zijn aan regels gebonden van de inspectie die deze regels ook controleert. De MR heeft instemmingsrecht bij de bepaling van de jaarkalender.

Vakantie- studiedagen van 2023-2024

Vakantierooster:


Herfstvakantie 21-10-2023 t/m 29-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-2-2024 t/m 25-02-2024
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
Zomervakantie 20-07-2024 t/m 01-09-2024

 

Feestdagen:


Goede vrijdag Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag Maandag 1 april 2024
Hemelvaart Donderdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024

 

Studiedagen en werkdrukvermindering:

Donderdag 12 oktober studiedag alle kinderen vrij
Maandag 30 oktober studiedag alle kinderen vrij
Vrijdag 1 december wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 6 december studiedag alle kinderen vrij
Vrijdag 22 december  wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 9 februari wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 16 februari studiedag alle kinderen vrij
Dinsdag 9 april studiedag alle kinderen vrij
Donderdag 25 april  wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 22 mei studiedag alle kinderen vrij
Donderdag 30 mei wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 21 juni wdvm alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Maandag 24 juni wdvd alle kinderen vrij
Maandag 18 juli wdvd alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 19 juli        wdvd alle kinderen vrij

 

Wdvm = werkdrukverminderingsmiddag alle kinderen om 12.00 uur vrij
Wdvo = werkdrukverminderingsochtend
Wdvd = werkdrukverminderingsdag alle kinderen hele dag vrij
Studiedag = alle kinderen hele dag vrij