Inschrijven

Wat leuk dat u besluit om uw kind bij ons in te schrijven! 

Voor de inschrijving willen we altijd een gesprek met u hebben over onze school en over uw kind. U kunt hiervoor telefonisch of via de mail een afspraak maken met de Irma Bakker, onze directeur.

Als er geen onderwijskundige bezwaren zijn kan uw vierjarig kind altijd ingeschreven worden. Is uw kind al ouder dan zullen wij altijd eerst contact opnemen met de school waar uw kind vertrekt.

BInnen de gemeente Almere is de afspraak gemaakt om tussentijds van school te wisselen niet toe te staan. Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Van school wisselen kan wel rond de zomervakantie en uiteraard bij verhuizingen.

Samen met u willen we dus bekijken of Aurora voor uw zoon/dochter de optimale ontwikkeling kan verzorgen. Het is goed om kritisch in onderwijsland rond te kijken en we zijn er daarom trots op als u ons het vertrouwen geeft voor de begeleiding van uw kind.