Informatie nieuwe leerling

Naar Aurora?

Voor het eerst naar school. Niet alleen voor een kind is dat een hele stap, maar ook voor u als  ouders. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de school en daarom is het erg belangrijk om voor uw kind een goede school te kiezen.

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Direct inschrijven als uw kind 3 jaar wordt is wel belangrijk, wij zitten op dit moment namelijk bijna vol. Wij hanteren voorrang regels. De broertjes/zusjes van onze leerlingen hebben voorrang, net als de kinderen uit ons postcode gebied 1335. 

Kennismaking

Wij organiseren maandelijks een een informatieochtend op onze school. Deze kunt u bijwonen door een mail te sturen naar administratie@aurora.asg.nl. Tijdens deze informatieochtend, wordt er verteld hoe we op Aurora werken, krijgt u een rondleiding en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Na de rondleiding krijgt u een inschrijfformulier mee.

Klaar voor de start?

Ongeveer 2 maanden voor de start van uw zoon/dochter zal er nog een intake-gesprek met de intern begeleider plaatsvinden. De leerkracht van de groep waar uw kind daarna geplaatst wordt, neemt omstreeks een maand voor de eerste officiële schooldag contact met u op. In overleg worden er een aantal wenafspraken gemaakt. Ook kunt u evt. praktische vragen stellen aan de leerkracht.

Mocht uw kind vlak voor, in of direct na de zomervakantie 4 jaar oud worden of starten, dan ontvangt u een uitnodiging voor de doordraaimiddag. Deze wordt georganiseerd aan het einde van het schooljaar. Voor leerlingen die starten in groep 1/2 hebben wij een introductieboekje samengesteld.

Schooljaar 2023/2024 nog plek?

Groep 1, 3, 5, 6 en 8 zitten vol dit schooljaar. In groep 7 hebben wij nog 1 plek vrij, indien passend. Er is nog wel plek voor kinderen die dit schooljaar nog 4 jaar worden, zij zullen starten in de 0 groep.

Wilt u uw kind inschrijven voor één van onze andere groepen dan kunt u contact opnemen met de directie. Dit kan door een mail te sturen naar directie@aurora.asg.nl.