Opvang en overblijf

Kindercentrum Marijtje Doets

Kindercentrum Marijtje Doets B.V. (hierna te noemen: Marijtje Doets) bestaat inmiddels al ruim 15 jaar en is een compleet kindercentrum. Dit betekent dat wij buitenschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang aanbieden. Daarnaast verzorgen wij vanaf maart 2016 de tussenschoolse opvang (hierna te noemen: TSO) voor basisschool Aurora.

Hierna zullen wij de verschillende soorten opvang die wij aanbieden op onze locatie gelegen naast de Aurora kort toelichten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website of kunt u contact met ons opnemen (info@marijtjedoets.nl).

Dagopvang

Wij bieden dagopvang aan. Dit betreft opvang van 07.00 tot 19.00 uur en is geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang betreft opvang van 07.00 tot en met 08.30 en/of 15.00 tot en met 18.30. Afhankelijk van de gewenste opvang brengen en halen wij de kinderen van school. Na school bieden wij diverse activiteiten aan. Daarnaast bieden wij ook opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties aan.

Tussenschoolse opvang

De school biedt de mogelijkheid op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.15 op school te blijven onder begeleiding van Marijtje Doets. De organisatie en de verantwoordelijkheid van de TSO berust bij Marijtje Doets. Voor de TSO is een reglement en algemene voorwaarden opgesteld welke u kunt vinden op deze website.

Alle kinderen die gebruik maken van de TSO moeten ingeschreven zijn bij Marijtje Doets. Dit kunt u doen via het ons eigen inschrijfformulier welke te vinden is op de website: www.marijtjedoets.nl. De inschrijfkosten bedragen € 5,00 per kind. We bieden verschillende TSO pakketten aan om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de verschillende wensen:

1. Abonnement, zonder lunch

Wanneer u een abonnement bij Marijtje Doets afsluit betekent dit dat wij u zoon/dochter op vaste dagen mogen opvangen. U hoeft in dit geval uw zoon/dochter niet telkens opnieuw aan te melden. Slechts bij wijzigingen vernemen wij dit graag per e-mail. Daarnaast neemt uw zoon/dochter zelf lunch mee van huis. Drinken wordt echter wel door ons aangeboden wanneer dat gewenst is. De kosten van dit pakket bedragen € 2,65 per kind, per dag.

 

2. Abonnement, met lunch

Dit pakket is gelijk aan het pakket genoemd onder 1, echter kan uw zoon/dochter gebruik maken van de door ons aangeboden lunch. De kosten van dit pakket bedragen € 3,70 per kind, per dag.  

 

3. Incidenteel, zonder lunch

Het is mogelijk incidenteel gebruik te maken van de TSO. Dit betekent dat u per dag kan bepalen of u gebruik wenst te maken van de TSO. Dit kunt u aangeven op de lijst welke hangt bij het keukentje op school of per e-mail naar info@marijtjedoets.nl. Verder neemt uw zoon/dochter zelf lunch mee van huis. Drinken wordt echter wel door ons aangeboden wanneer dat gewenst is. De kosten van dit pakket bedragen € 3,15 per kind, per dag.

 

4. Incidenteel, met lunch

Dit pakket is gelijk aan het pakket genoemd onder 3, echter kan uw zoon/dochter gebruik maken van de door ons aangeboden lunch. De kosten van dit pakket bedragen € 4,25 per kind, per dag.

ALGEMENE INFORMATIE Tussenschoolse opvang Aurora