Contactmomenten

Contactmomenten

Aurora is een school die graag goede contacten met de ouders heeft, vanuit de visie dat school en ouders samen werken aan de ontwikkeling van uw kind. U kunt als ouders het onderwijs ondersteunen op velerlei manieren zoals :

  • Voorlezen aan uw kind
  • Interesse tonen voor het onderwijs;
  • De juf / meester steunen in haar/zijn beslissingen
  • Thuis oefenen met bijvoorbeeld veters strikken of de rekentafels
  • Uw kind met boeken en spelletjes  stimuleren in de woordenschat
  • Aanwezig te zijn bij de informatie avonden

Wij verzorgen elk jaar een informatieavond aan het begin van het schooljaar en drie rapportage avonden. In september vinden de startgesprekken plaats en in november en in mei de voortgangsgesprekken. Tijdens de eerste en tweede gespreksrondes vinden wij het erg belangrijk om alle ouders te spreken. Daarom stellen we deze gesprekken verplicht. De derde gespreksronde is facultatief, dit wil zeggen op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van de ouders.

Indien u tussentijds een gesprek wilt hebben met de leerkracht dan kan dat altijd. Wij verzoeken u dan wel even een afspraak hiervoor te maken. U kunt hiervoor een berichtje sturen naar de leerkracht via Social Schools.